Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Affald fra private

Alle husstande skal være tilmeldt den kommunale ordning for husstandsindsamling af restaffald, madaffald, papir, pap, glas, metal og batterier.

Man har desuden pligt til at sortere andet genanvendeligt affald som fx plast og elektronik fra og aflevere det på kommunens genbrugspladser. På den måde sikrer vi, at så meget affald som muligt kan blive genanvendt og de værdifulde ressourcer i affaldet udnyttes.

Farligt affald som fx spraydåser og kemikalier skal også afleveres på genbrugspladsen, så det kan blive håndteret miljømæssigt mest forsvarligt.

Nye beholdere ved hus