Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Sortering i 10 typer affald

Endnu mere sortering – fra 6 til 10 typer affald

Med den nye affaldsordning i Middelfart Kommune, der for de flestes vedkommende startede op 1. oktober 2020, bliver der nu hentet 6 forskellige typer affald ved husstanden. Det antal skal på sigt øges til 10.

Ifølge Affaldsbekendtgørelsen skal indsamlingen af danskernes affald nemlig strømlines og øges ved at indføre krav om ens indsamling af 10 forskellige slags affald. Det drejer sig om: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald. Som udgangspunkt lægges der op til, at et almindeligt parcelhus skal have max. 4 beholdere med flere rum stående.

Sorteringskravet gælder fra 1. juli 2021; dog på nær tekstilaffald, som skal være på plads senest 1/1 2022.

I Middelfart Kommune kan vi ikke nå i mål til den tid. De ekstra typer affald vil blandt andet kræve nye skraldebiler, og her er leveringstiden omkring et år. Vi har derfor – i lighed med mange andre kommuner - anmodet Miljøstyrelsen om dispensation fra denne deadline.

6 typer affald indsamlet ved husstanden fra 1. oktober 2020

Madaffald Restaffald Papir Pap Glas Metal

De sidste 4 typer affald fra 1. oktober 2022

Piktogram for plast Piktogram for drikkekartoner Piktrogram farligt affald og batterier Piktogram for tekstiler

Hvordan skal indsamlingen af de sidste typer affald foregå?

Vi kigger i øjeblikket på to forskellige modeller til også at få de sidste typer affald indsamlet.  Ingen af dem indeholder en fjerde beholder, men derimod en ændring af en af de eksisterende tre beholdere.

Løsningsmodel 1

I løsningsmodel 1 fastholder vi den eksisterende 2-delte beholder til mad- og restaffald samt beholderen til papir/pap. Tekstilaffald kan emballeres i poser og lægges i beholderen til papir/pap. Den eksisterende 2-delte beholder til glas/metal ændres, således glas og metal lægges i det ene rum i beholderen, medens plast og mad- og drikkekartoner lægges i det andet rum.

Løsningsmodel 2

I den anden model fastholder vi beholderen til mad- og restaffald og glas/metal, medens vi erstatter den eksisterende beholder til papir, så det i stedet bliver en ny rumdelt beholder, hvor der lægges papir-pap i det ene rum i beholderen, medens det andet rum er til plast og mad- og drikkekartoner. Tekstilaffald skal også i denne løsning emballeres i en pose, og lægges i én af beholderne.

Uanset hvilken model, der bliver indført, så vil løsningen medføre, at der kommer mere affald i én af beholderne. Derfor er vi ved at se nærmere på, om beholderne skal være større og/eller om beholderne skal tømmes hyppigere.

Farligt affald

I dag skal farligt affald afleveres på genbrugspladsen. For at gøre det lettere at komme af med sit farlige affald og for at sikre, at endnu mere af det miljøfarlige affald bliver indsamlet og håndteret korrekt, indfører vi en miljøkasse til det farlige affald. Når kassen er fuld, kan den ved husstanden stilles ud til afhentning samtidigt med, at én af de øvrige beholdere bliver tømt. Så bliver kassen indsamlet på renovationsbilerne.