Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Affaldsløsninger i Middelfart Midtby

Vi har etableret fælles nedgravede affaldsløsninger i en del af Middelfart Midtby. På den måde undgår man, at der skal indsamles dagrenovation i sække, og at der skal stå affaldsbeholdere på fortovet.

Blandt andet er Klimabyens område er nu afsluttet. Der er etableret to affaldsstationer, hvor det er muligt at aflevere genanvendeligt affald, som fx glas, metal, papir, plast og batterier. Den ene ligger i Gl. Vestergade og den anden i Skovgade. 

Planlagt udvidelse i Middelfart Midtby

I øjeblikket er vi ved at kigge på, hvor der ellers skal etableres fælles affaldsløsninger. Ejendomme, der ligger i det område, vi vurderer på, vil blive kontaktet i januar 2021. Nogle ejendomme vil få egne beholdere, andre ejendomme vil blive tilsluttet en fællesløsning.

Vi forventer, at ejendomme, der skal have egne beholdere til madaffald, restaffald, papir, glas og metal, kan komme på den nye sorteringsordning i løbet af april/maj 2021.

Ejendomme, der vil blive tilsluttet en fællesløsning skal vente lidt længere, da affaldspladserne først skal etableres. Vi forventer, at det bliver i løbet af 2021 – 2023.

Se et kort over det område, som vi i øjeblikket vurderer på.

Nedgravede beholdere i Middelfart

Nedgravede affaldsløsninger i Gl. Vestergade

Forsøg med madaffald i nedgravet affaldsbeholder

I Algade kører vi desuden et forsøg med sortering af madaffald. Det betyder, at den ene nedgravede beholder er delt, så man kan aflevere madaffald i den ene side og restaffald i den anden side. Hvis forsøget forløber positivt, er det planen at ombygge nogen af de eksisterende beholdere til dagrenovation, så man fremadrettet kan aflevere madaffald ved dem alle.

Rumdelt affaldsbeholder i Algade

Rumdelt nedgravet affaldsbeholder i Algade